diumenge, 17 de juny de 2018

LEMA


PER QUÈ AQUEST LEMA?


La designació del 2018 com Any Europeu del Patrimoni Cultural ens ha fet tornar la mirada vers al nostre propi patrimoni com escoles cristianes de la Mare del Diví Pastor. Hem fet un llarg camí on els valors evangèlics han marcat el nostre ser i fer a l’aula, amb un caràcter propi  tot aprenent de Jesús, el Mestre per excel·lència.

També enguany, tindrem el goig de celebrar la beatificació de les nostres germanes: Andrea, Auxili i Patrocini; totes tres són referents per a nosaltres en aquesta obra en la qual elles van treballar i viure fins a donar la vida. Juntament amb aquesta alegria trobem la nova exhortació apostòlica del papa Francesc Alegreu-vos-en i celebreu-ho - Gaudete et Exsultate on ens recorda que «tots estem cridats a ser sants, vivint amb amor i oferint el propi testimoni en les ocupacions de cada dia, allà on es troba cadascú». (Gaudete et Exsultate, 14).

Per altra banda en aquests últims anys hem anat vivint moments de canvi dintre de les nostres escoles i comunitats MDP: imatge corporativa, innovació pedagògica, projecte SoM… Cadascun d’aquests canvis que pas a pas hem anat fent ens recorden les paraules del nostre fundador,  el beat Josep Tous, quan es dirigeix a les germanes en la seva circular de 1864 i les convida a desenvolupar la seva tasca educativa tot tenint present el que «prescriuen els autors de pedagogia.» Així com, «tractar amb amor de mares i ensenyar amb constància.» Perquè l'amor és la força que fa créixer, és la profunditat de la vida de tot cristià. Com escriu sant Joan en la seva primera carta «Déu és amor; el qui està en l'amor està en Déu, i Déu està en ell.» (1 Jn 4,16). L'amor és la font que ha donat origen a l'obra del beat Josep Tous i Soler i és la que impulsa els educadors tousians a «cooperar amb l'Església en l'expansió del Regne de Déu.» (Const. CMDP, 113)  És la força innovadora capaç de crear i desenvolupar una educació actualitzada, amb visió de futur i atenta a les necessitats i aspiracions presents en el seu entorn social, cultural i eclesial.

CARÀCTER PROPI


-          1.5. Compten amb un equip d’educadors/es que es comprometen a donar una educació coherent i de qualitat a tot l’alumnat, basada en una actualització constant a través de la Formació Permanent, des de l’amor al treball i una pedagogia de l’esforç que exigeix preparació acurada de totes les activitats educatives i la recerca de respostes creatives a les necessitats d’infants i joves.

-          1.7. Són escoles evangelitzades i evangelitzadores, en les quals el desenvolupament personal és seguit amb respecte i on els membres de la Comunitat Educativa tenen ocasió de conèixer i estimar Jesucrist. Tanmateix són respectuoses amb altres opcions religioses, tot valorant la dimensió transcendent de la persona.

-          2.5.3. La pau, la convivència, la comunicació entre totes les persones i pobles amb esperit obert, dialogant, flexible, aliè a tota forma de violència.

-          3.8. Projectem l’educació més enllà de l’aula, a través de múltiples activitats formatives que ajuden l’alumnat a obrir-se a un món de dimensions cada dia més amples i aprendre part en les iniciatives socials i pastorals.


OBJECTIUS
→ Solidaritat
Lliurar-se als altres, a exemple de les germanes Andrea, Auxili i Patrocini, amb un cor obert i solidari prenent part en les iniciatives del nostre entorn. 


→ Compromís
Optar per una educació basada en el compromís, l’esforç i el respecte posant en pràctica innovacions pedagògiques per tal  de continuar oferint una educació coherent i de qualitat.→ Convivència
Vetllar per la bona convivència en els nostres centres educatius i per la construcció d’un entorn dialogant, flexible i aliè a tota forma de violència.


→ Evangeli
Estimar seguint els valors de l’evangeli, com ho van fer les germanes Andrea, Auxili i Patrocini, tot respectant les altres opcions religioses i personals.